Документлар

 

Салым органында исәпкә куелу турындагы таныклык 

Юридик затның дәүләт теркәлүе турындагы таныклык

 

Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына язу кертү турындагы таныклык

 

Эшкә кабул итү турында боерык

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» дәүләт учреждениесе төзелү турындагы КАРАР

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе УСТАВы  

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесенең эчке хезмәт тәртибе КАГЫЙДӘЛӘРЕ 

«ҮКС» МБУ китапханәләренең 2018–2020 елларга үсеш КОНЦЕПЦИЯсе

Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУ китапханәләрен файдалану КАГЫЙДӘЛӘРЕ

Яңа коронавирус инфекциясе (COVID-19) таралуын кисәтү буенча профилактик чаралар кысаларында Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУ китапханәләрен файдалануның ВАКЫТЛЫ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

Карта партнера МБУ «ЦБС»

2021 елның 1 гыйнварыннан Яр Чаллы шәһәренең «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан гражданнарга һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләрнең ТАРИФЛАР ИСЕМЛЕГЕ

ТР Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУнең мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре сыйфатын бәйсез бәяләү  

ТР Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУнең мәдәният өлкәсендә хезмәт күрсәтүне оештыру шартлары сыйфатын бәйсез бәяләү барышында табылган җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар планы 

«ҮКС» МБУ китапханәләре фондында булган Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турындагы мәгълүмат турында кулланучыларга белешмә бирү, таныштыру турында Нигезләмә 

Муниципаль йөкләмә

2021 год2020 год2019 ел2018 ел2016 ел

Финанс-хуҗалык эшчәнлеге

2021 ел2020 ел2019 ел2018 ел2017 ел2016 ел

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.