Документлар

 

Салым органында исәпкә куелу турындагы таныклык 

Юридик затның дәүләт теркәлүе турындагы таныклык

 

Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына язу кертү турындагы таныклык

 

Эшкә кабул итү турында боерык

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» дәүләт учреждениесе төзелү турындагы КАРАР

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе УСТАВы  

2021-2024 еллларга КОЛЛЕКТИВ КИЛЕШҮЕ

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесенең эчке хезмәт тәртибе КАГЫЙДӘЛӘРЕ 

«ҮКС» МБУ китапханәләренең 2021-2023 елларга үсеш КОНЦЕПЦИЯсе

Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУ китапханәләрен файдалану КАГЫЙДӘЛӘРЕ

Яңа коронавирус инфекциясе (COVID-19) таралуын кисәтү буенча профилактик чаралар кысаларында Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУ китапханәләрен файдалануның ВАКЫТЛЫ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

МБУ «ҮКС» МБУнең партнер картасы

Яр Чаллы шәһәренең «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесенең түләүле хезмәт күрсәтүнең НИГЕЗЛӘМӘСЕ 

2023 елда Яр Чаллы шәһәренең «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан гражданнарга һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләрнең ТАРИФЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

2022 елга «ҮКС» МБУ китапханәләрендә пеня һәм түләү алу турында БОЕРЫК

ТР Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУнең мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре сыйфатын бәйсез бәяләү  

ТР Яр Чаллы шәһәре «ҮКС» МБУнең мәдәният өлкәсендә хезмәт күрсәтүне оештыру шартлары сыйфатын бәйсез бәяләү барышында табылган җитешсезлекләрне бетерү буенча чаралар планы 

«ҮКС» МБУ китапханәләре фондында булган Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турындагы мәгълүмат турында кулланучыларга белешмә бирү, таныштыру турында Нигезләмә 

Муниципаль йөкләмә

2022 год2021 год2020 год2019 ел2018 ел2016 ел

Финанс-хуҗалык эшчәнлеге

2022 ел2021 ел2020 ел2019 ел2018 ел2017 ел2016 ел

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.