Китапханәләрдән файдалану кагыйдәләре

Яр Чаллы шәһәре «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет учреждениесе китапханәләрен файдалану кагыйдәләре