Тукай әсәрләренең тәрҗемәләре

«Туган җиремә» шигыренең чувашчага тәрҗемәсе

«Бәйрәм бүген» шигыренең удмуртчага тәрҗемәсе

«Бәйрәм бүген» шигыренең русчага тәрҗемәсе

«Бәйрәм бүген» шигыренең башкортчага тәрҗемәсе

«Мәхәббәт» шигыренең маричага тәрҗемәсе

«Бәйрәм бүген» шигыренең маричага тәрҗемәсе