Татарстанның декоратив-гамәли сәнгате

Татар халкының декоратив-гамәли сәнгате Казан ханлыгы һәм Алтын Урда чоры, Идел Болгары дәүләте заманнарына барып тоташучы борынгы сәнгатьнең күпкырлы палитрасын чагылдыра.