Кышкы эш тәртибе

2019 елның 2 сентябреннән «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» МБУнең барлык китапханәләре кышкы эш вакытына күчә. Эш режимы белән сайтның Китапханәләр бүлегендә танышырга мөмкин.

Кышкы эш тәртибенә күчү турында Боерык