Эштә ярдәмче буларак һөнәри әдәбият

 

Методик бүлектәге яңа әдәбият

Инновацион-методик бүлек китапханәләр белгечләре игътибарына үз фондындагы яңа китапларны тәкъдим итә.

Электрон документлар

Сезнең игътибарыгызга – Республика балалар китапханәсенең электрон материаллары. Басмаларны методик бүлектә алырга мөмкин.